top of page

Als diabetespatiënt heb je er alle baat bij om de juiste hoeveelheid insuline toegediend te krijgen. Ook glycemiewaarden dienen op geregelde tijdstippen gecontroleerd te worden.

 

We staan je ook hier met raad en daad bij en volgen je dagprofiel correct op.

Diabeteszorg

Diabeteszorg - Diensten - Thuisverpleging - Duo-Med
website elementen duo med

Diabetestraject

  • Insulinetoediening

  • Glycemiebepaling

  • Advies diabetes

website elementen duo med

Ons aanbod

Naamloos-3.jpg

We helpen je

met veel plezier verder!

bottom of page